• 0216 766 54 79

Patent Hizmetleri

Patent Hizmetleri

Patent kavramı temel olarak var edilmiş bir buluşun, buluş üzerindeki tüm hakları elinde bulundurmasıdır. Bir buluşun patentinin alınması buluş sahibine ürününün diğer kişilere devredilmesi, üretilmesi için izin verilmesi ya da bunların tam tersi olarak üretiminin engellenmesi gibi haklar vermektedir.

 

Patent kişiye ürününün üretim, pazarlama ve diğer alanlarda tam bir kullanım alanı tanıdığı için gerekliliği kaçınılmazdır ve tamamen patent sahibine ürünü üzerinde tam bir hareket alanı tanımaktadır. Patent kapsamına makine, araç gibi başlıca maddeler girdiği gibi çeşitli kimyasal bileşikler, elektronik alanında yeni buluşlar gibi çeşitli ve neredeyse sınırsız sayıda konu girebilir.

 

Patent sahibi ürününü ya da buluşunu üzerine kaydettirip patentini aldıktan sonra hak sahibi kişiye 20 senelik bir hak tanımaktadır. Patentleri ürün buluşunu yapanlar kullanabildiği gibi yine belirtildiği gibi üçüncü şahıslara kiralanabilir, satılabilir ya da devredilebilirler.

 

Patent hizmetleri konusunda hizmetlerimizden yararlanmak ve bilgi almak için deneyimli kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Patente Uygunluk Araştırması

 

Bir ürünün ya da icadın patent başvurusuna ve patent almaya uygunluğu, öncesinde yapılacak patente uygunluk araştırması ile uygundur. Patente uygunluk belli şartlara bağlıdır ve bu araştırma konusunda uzman ve yeterli birikime sahip kadromuz tarafından yapılmaktadır.

 

Patente uygunluk için üretilen ya da icat edilen ürünün dünya çapında bir yenilik içermesi gerekmektedir. Bu ürünün daha önce başka bir yerde patentinin alınmamış ve belgelenmemiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ortaya çıkan ürünün kontrolü ile hâlihazırda kullanılan ama aynı şekilde adlandırılmayan ürünlerle olan bağlantısı kontrol edilir ve buna göre ürünün orijinalliği belirlenir. Patenti alınmak istenen ürünün sanayideki yeri, üretilebilirliği ve kullanılabilirliği de patent almak için oldukça önemlidir.

 

Yurtiçi Patent/Faydalı Model Başvurusu

 

Yurtiçi patent başvurusu, üretilmiş ürünün Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki güncel durumunu, daha önce üretilmiş ya da patent başvurusu yapılıp yapılmadığını ve diğer patent şartlarını beraber inceleyerek yapılmaktadır.

 

Faydalı model ise tanım olarak uluslararası platformda yeni bulunmuş ve sanayi şartlarına uygunluğu tamamen kanıtlanmış olan ürünlerin icatçılarına klasik patentten farklı olarak 10 yıl boyunca bu ürünlerini üretme fırsatı tanınmasıdır.

 

Faydalı model üretmek için gerekli şartlar patent başvurusu yapıp sonuca ulaştırmakla karşılaştırıldığında daha az süre, daha az maddi kaynak ve efor istemektedir. Bazı durumlarda patente göre daha avantajlı bir tercihtir. Faydalı modelin daha avantajlı bir tercih olması genellikle küçük sanayicileri ve küçük sanayi işletmeleri desteklemek amaçlıdır.

 

Uluslararası Patent/Faydalı Model Başvurusu

 

Uluslararası patent ve faydalı model başvurusunu birlikte ele almak gerekirse öncelikle en çok bilinmesi gereken konu alınmış uluslararası patent ve faydalı model hangi ülkede başvuru yapıldıysa o ülkede geçerli olmasıdır. O ülke dışını kapsamamaktadır. Bu yüzden ticari yatırımlar ve açılımlar göz önünde bulundurularak doğru seçim yapılması önerilmektedir.

 

Uluslararası patent ve faydalı model başvurusu başvuru tarihinden itibaren başvuru yapılan ülkelerin bürokratik durumuna da bağlı olarak 12 ay içerisinde sonuçlanır. Her ülkenin farklı uygulama, ücretlendirme ve bürokratik yapısı olduğundan oluşan bu farklılıkları göz önünde bulundurup buna göre bir strateji belirleyebilecek yetkin kadromuz, bu başvurularda anahtar görevi görmektedir.

 

PCT Başvurusu

 

PCT açılımı uluslararası patent işbirliği anlaşmasını ifade etmektedir. Bu anlaşmanın amacı ise anlaşmayı kabul etmiş ülkelere yapılan bir patent başvurusunun daha ekonomik ve daha uzun dönemi kapsayan bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktır.

 

Telefon
WhatsApp